Kesenek Bilgi Sistemi
ÖNEMLİ DUYURU
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ UYGULAMALARINA GİRİŞ İŞLEMLERİ İÇİN KAMU BİLGİ EKRANINA 1 İNCİ VEYA 2 İNCİ KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ İLE GİRİŞ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.
Kurum Tescili Uygulaması
Sigortalı Tescili Uygulaması
Primler ile İlgili Tebliğ - 28 Eylül 2008
F.H.Z. Yönetmeliği
Kullanıcı ve Yönetici Değiştirme Uygulaması
İş Kolu (NACE) Kodu Girişi Uygulaması
İletişim
2007 Yılı ve Öncesi Dönemleri Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgelerinin Gönderilmesi Duyurusu
16.04.2024
HMB G. Bütçeli Kamu İdr. Adına Kurumumuza Gnd. Ödemelerin Borç Sorgusuna Dayalı Yapılması Duyurusu
23.10.2023
Görevine Son Verilme Sonrası Yargı Kararı İle Göreve Başlayanlarla İlgili Duyuru
31.05.2023
7440 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Hakkında Duyuru
03.04.2023
4C Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Kamu İdareleri E-Tebligat İşlemi Duyuru
03.04.2023
2023 Ocak Dönemi Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Bildirim Süresi Uzatılmasına İlişkin Duyuru
26.01.2023
2023 Ocak Dönemi Katsayı Farklarına İlişkin İkinci Duyuru
22.01.2023
7417 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması ve 2023 Ocak Dönemi Katsayı Farklarına İlişkin Duyuru
13.01.2023
Kesenek Bilgi Sistemi Video Eğitimi
30.12.2022
Kullanıcı değişikliği ve işyeri bilgilerinin güncellenmesi halinde yapılacak değişiklikler
21.11.2022
5510 4(c) sigortalılarının borçlanma tahsilatlarının Kesenek Bilgi Sistemine işlenmesi
30.05.2022
5510 4(c) sigortalı çalıştıran kamu idarelerinin SGK e-Tebligat başvuru işlemlerine ilişkin duyuru
26.01.2022
2022 Ocak dönemi katsayı farklarına ilişkin duyuru
26.01.2022
2007 ve öncesi dönemlere ilişkin FHZ prim belgelerinin gönderilmesi hakkında duyuru
17.01.2022
5510 4(c) sigortalıların yersiz veya fazla gönderilen sigorta primlerinin iade işlemleri
08.07.2021
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Hakkında Duyuru
08.07.2021
KAMU PERSONELİNİN PRİME ESAS KAZANÇ ALT SINIRI İLE PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ DUYURUSU 3
30.03.2021
KAMU PERSONELİNİN PRİME ESAS KAZANÇ ALT SINIRI İLE PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ DUYURUSU 2
16.03.2021
KAMU PERSONELİNİN PRİME ESAS KAZANÇ ALT SINIRI İLE PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ DUYURUSU
05.03.2021
7256 SAYILI KANUN YAPILANDIRMASI HAKKINDA DUYURU
30.11.2020
KESENEK/PRİM İADE TALEPLERİNİN E-SİGORTA İLE YAPILMASI HAKKINDA DUYURU
21.10.2020
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ BİLDİRİMİ HAKKINDA DUYURU
05.11.2019
SGK SSL TLS 1.2 Geçişine İlişkin Duyuru
11.06.2019
BORÇLANMA 4C TAHSİLAT İŞLEMİ PROGRAMINA İLİŞKİN DUYURU
07.05.2019
BORÇLANMA 4C TAHSİLAT İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU
03.05.2019
5510 SAYILI KANUNUN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA ALINAN İLAVE SİGORTA PRİMLERİ HAKKINDA DUYURU
26.03.2019
VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANANLARDAN (GAZİ)GSS PRİMİ GÖNDERİLMEYECEK OLAN SİGORTALILAR HAKKINDA
05.03.2019
Sağlık Meslek Mensubu Sayılanların Fiili Hizmet Süresi Zammı Bildirgelerinin Gönderilmesi Hak Duyuru
16.08.2018
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Hakkında Duyuru
03.07.2018
2018 YILI KESENEK/PRİM TAHSİLATLARI HAKKINDA DUYURU
11.05.2018
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA 5510 4/1-c KAPSAMINDA GÖREV YAPAN PERSONEL FHZ PRİM BELGELERİ HAKKIND DUYURU
22.09.2017
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Hakkında Duyuru
20.06.2017
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Hakkında Duyuru
26.09.2016
Kamu İdarelerinin NACE Kodlarının (Tehlike Sınıfları) İşyeri Tescil Kütüklerine Girilmesi Hk. Duyuru
21.06.2016
Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Gönderilmesi Hk. Duyuru
24.05.2016
Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkından Faydalanan Sigortalıların Prim Gönderilme Hk. Duyuru
28.04.2016
Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin G.S.S. Primlerinin Bildirilmesi Ve Ödenmesi Hk. Duyuru
13.11.2015
4688 Sayılı Kanun Uyarınca Aylıksız İzne Ayrılanların Prim Belgelerinin Gönd. ve Ödenmesi Hk.Duyuru
13.11.2015
ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA
04.09.2015
BİLDİRGE GÖNDERMEDE YAŞANAN JAVA GÜVENLİK HATASI ÇÖZÜMÜ
21.04.2015
6552 BORÇ YAPILANDIRMASI SÜRE UZATIMI HAKKINDA DUYURU
09.01.2015
6552 BORÇ YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN DUYURU
01.10.2014
FİİLİ HİZMET ZAMMI SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU
20.03.2013
6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmış Alacaklara İlişkin Taksitlerin İhyası
03.08.2012
KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNUN KARARI GEREĞİNCE BELİRLENEN KATSAYI FARKLARINA İLİŞKİN DUYURU
11.06.2012
209 S.K. EK-3.MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN EK ÖDEMELERDEN ALINACAK İLAVE PRİMLERİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA
03.08.2010
SAY2000İ SİSTEMİNE BAĞLI KAMU İDARELERİNİN KESENEK/PRİM ÖDEMELERİ
    HAKKINDA
11.03.2010
15/1/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN KAMU İDARELERİ TARAFINDAN G.S.S. PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA
07.01.2010