Kesenek Bilgi Sistemi
ÖNEMLİ DUYURU
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ UYGULAMALARINA GİRİŞ İŞLEMLERİ İÇİN KAMU BİLGİ EKRANINA 1 İNCİ VEYA 2 İNCİ KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ İLE GİRİŞ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.
  Kurum Tescili Uygulaması
  Sigortalı Tescili Uygulaması
  Primler ile İlgili Tebliğ - 28 Eylül 2008
  F.H.Z. Yönetmeliği
  Kullanıcı ve Yönetici Değiştirme Uygulaması
  İş Kolu (NACE) Kodu Girişi Uygulaması
  6736 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Hakkında Duyuru
2016-09-26   
  Kamu İdarelerinin NACE Kodlarının (Tehlike Sınıfları) İşyeri Tescil Kütüklerine Girilmesi Hk. Duyuru
2016-06-21   
  Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Gönderilmesi Hk. Duyuru
2016-05-24   
  Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkından Faydalanan Sigortalıların Prim Gönderilme Hk. Duyuru
2016-04-28   
  Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin G.S.S. Primlerinin Bildirilmesi Ve Ödenmesi Hk. Duyuru
2015-11-13   
  4688 Sayılı Kanun Uyarınca Aylıksız İzne Ayrılanların Prim Belgelerinin Gönd. ve Ödenmesi Hk.Duyuru
2015-11-13   
  ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA
2015-09-04   
  BİLDİRGE GÖNDERMEDE YAŞANAN JAVA GÜVENLİK HATASI ÇÖZÜMÜ
2015-04-21   
  6552 BORÇ YAPILANDIRMASI SÜRE UZATIMI HAKKINDA DUYURU
2015-01-09   
  6552 BORÇ YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN DUYURU
2014-10-01   
  FİİLİ HİZMET ZAMMI SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU
2013-03-20   
  6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmış Alacaklara İlişkin Taksitlerin İhyası
2012-08-03   
  KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNUN KARARI GEREĞİNCE BELİRLENEN KATSAYI FARKLARINA İLİŞKİN DUYURU
2012-06-11   
  209 S.K. EK-3.MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN EK ÖDEMELERDEN ALINACAK İLAVE PRİMLERİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA
2010-08-03   
  SAY2000İ SİSTEMİNE BAĞLI KAMU İDARELERİNİN KESENEK/PRİM ÖDEMELERİ
    HAKKINDA
2010-03-11   
  15/1/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN KAMU İDARELERİ TARAFINDAN G.S.S. PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA
2010-01-07