Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bildirimleri
Kesenek/Prim
Asıl Mahiyette

Ek Mahiyette
(Bir veya birden fazla dönem)

Ek Mahiyette
(Sadece Bir Dönem)
Aylıksız İzinli Personel GSS
Asıl Mahiyette

Ek Mahiyette
(Bir veya birden fazla dönem)

Ek Mahiyette
(Sadece Bir Dönem)
5510 S.K./Ek-3 İlave Prim
Asıl Mahiyette

Ek Mahiyette
(Bir veya birden fazla dönem)

Ek Mahiyette
(Sadece Bir Dönem)

FHZ ve IHZ Bildirimleri
F.H.Z.
Asıl Mahiyette

Ek Mahiyette
(Bir veya birden fazla dönem)

Ek Mahiyette
(Sadece Bir Dönem)
I.H.S.
Asıl Mahiyette

Ek Mahiyette
(Bir veya birden fazla dönem)

Ek Mahiyette
(Sadece Bir Dönem)
İntibak Tashihi Hesabı
Kesenek Hesabı
 Sıkça Sorulan  Sorular
 İletişim
 java indir         1.1
  KAMU İDARESİ BİLGİ EKRANI
   5510 Sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerine ait tahakkuk-tahsilat-borç ve diğer bilgilerin sorgulanması için kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapınız.
Kullanıcı adı : 
şifre : 
  İlgili Linkler
 •   Kurum Tescili Uygulaması
 •   Sigortalı Tescili Uygulaması
 •   Primler ile İlgili Tebliğ - 28 Eylül 2008
 •   F.H.Z. Yönetmeliği
 •   Kullanıcı ve Yönetici Değiştirme Uygulaması
 •   İş Kolu (NACE) Kodu Girişi Uygulaması
 •   Duyurular
 •   Kamu İdarelerinin NACE Kodlarının (Tehlike Sınıfları) İşyeri Tescil Kütüklerine Girilmesi Hk. Duyuru
 • 2016-06-21   
 •   Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Gönderilmesi Hk. Duyuru
 • 2016-05-24   
 •   Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkından Faydalanan Sigortalıların Prim Gönderilme Hk. Duyuru
 • 2016-04-28   
 •   Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin G.S.S. Primlerinin Bildirilmesi Ve Ödenmesi Hk. Duyuru
 • 2015-11-13   
 •   4688 Sayılı Kanun Uyarınca Aylıksız İzne Ayrılanların Prim Belgelerinin Gönd. ve Ödenmesi Hk.Duyuru
 • 2015-11-13   
 •   ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA
 • 2015-09-04   
 •   BİLDİRGE GÖNDERMEDE YAŞANAN JAVA GÜVENLİK HATASI ÇÖZÜMÜ
 • 2015-04-21   
 •   6552 BORÇ YAPILANDIRMASI SÜRE UZATIMI HAKKINDA DUYURU
 • 2015-01-09   
 •   6552 BORÇ YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN DUYURU
 • 2014-10-01   
 •   FİİLİ HİZMET ZAMMI SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU
 • 2013-03-20   
 •   6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmış Alacaklara İlişkin Taksitlerin İhyası
 • 2012-08-03   
 •   UYGULAMA ERİŞİM PROBLEMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
 • 2012-06-13   
 •   KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNUN KARARI GEREĞİNCE BELİRLENEN KATSAYI FARKLARINA İLİŞKİN DUYURU
 • 2012-06-11   
 •   209 S.K. EK-3.MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN EK ÖDEMELERDEN ALINACAK İLAVE PRİMLERİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA
 • 2010-08-03   
 •   SAY2000İ SİSTEMİNE BAĞLI KAMU İDARELERİNİN KESENEK/PRİM ÖDEMELERİ
      HAKKINDA
 • 2010-03-11   
 •   15/1/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN KAMU İDARELERİ TARAFINDAN G.S.S. PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA
 • 2010-01-07