SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Kamu idaremizde 4/c kapsamında çalışmaya başlayan personelimiz olacak. Yapılması gerekli işlem nedir?
 • Kurum tescili işleminden sonra kamu idaremizin bağlı bulunduğu saymanlık değişti. Yapılması gerekli işlem nedir?
 • Kamu idaremize ait adres ve işyeri bilgilerinde değişiklik oldu. Yapılması gerekli işlem nedir?
 • İşyeri bildirgesinde belirtilen yönetici ve kullanıcı bilgilerindeki değişiklik Kuruma nasıl bildirilecektir?
 • Kamu idaremize 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/c kapsamında göreve başlayan personelimiz için kesenek ve primler ne şekilde hesaplanacak?
 • Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıklarından prim kesilecek mi?
 • Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıkları ile peşin aldıkları tam aylıkları ayın 15 inde ödenmiştir.Aylık prim hizmet belgesi nasıl verilecek?
 • Ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenme süresi nedir?
 • Kesenek bilgi sistemi borç görüntüleme sayfasında süresi içerisinde yatırıldığı halde ceza gözüken prim tutarları için ne gibi bir işlem yapılacaktır?
 • Maaş Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan kamu idarelerine ait Kamu bilgi sisteminden alınan emsan veri dosyalarında mevcut 5510 sayılı kanuna tabi sigortalıların kıst aylık ve tam aylıklarına ait text dosyalarının sisteminize aktarılması nasıl olacaktır?
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken sigortalıların durum koduna ne yazılması gerekmektedir?
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken kıdem hizmet süresi bölümüne hangi süre girilecek?
 • Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlığız. Saymanlığımıza bağlı kamu idarelerine ait primlerin bankaya otomatik tahsilat olarak yatırma işleminde banka tarafından hata kaydı verilerek primler geri gelmektedir. Bu durum neden kaynaklanmaktadır?
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ilişkin silme işlemi yapılabilir mi?
 • Kamu idaremizde görevli iken 15.01.2000 tarihinde açığa alınan personelimiz 14.05.2010 tarihinde mahkeme kararı ile göreve iade edilmiştir. Açıkta geçen sürelerine ait eksik aylıkları ödenmiş ve keseneklerinin kalan 1/2 bölümü de kesilmek suretiyle tamamlanmıştır.İnternetten giriş işlemi nasıl yapılacaktır?
 • Kamu idaremizde çalışmakta iken görevine son verilen ve daha sonra mahkeme kararı ile geriye dönük hakları verilmek üzere göreve başlatılan ilgiliye görevine son verildiği tarihten itibaren ödenen aylıklarından kesilen kesenekleri/primleri için giriş işlemi internet üzerinden nasıl yapılacaktır?
 • Kamu idaremizce aylık prim ve hizmet belgesi gönderildikten ve tahsilatı yapıldıktan sonra ilgilerin kesenek veya primlerinde eksiklik bulunduğu tespit edildiği takdirde giriş işlemi nasıl yapılacaktır?
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin sistemimize aktarılması esnasında ilgilinin T.C.kimlik numarasında 803 hata kodu verilmesinin sebebi nedir?
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin sistemimize aktarılması esnasında ilgilinin %100 artış farkı olmadığı halde sistem tarafından artış farkı hesap edilmediği için hata vermesinin sebebi nedir?
 • Kamu idaremizde çalışmakta iken emekli olan veya nakil olarak ayrılan kişilere ait borçlanma, terfi farkı ve inzibati para cezası olması durumunda sisteme nasıl giriş yapılacaktır?
 • Kamu idaremizde çalışan personele ait kesenek bilgilerinin “5510 sayılı Kanundan sonra sigortalı olanlar” kapsamında bildiriminin yapılması gerekirken sehven “5510 sayılı Kanundan önce sigortalı olanlar” ile birlikte bildirimi yapılmıştır. Düzeltme işlemi nasıl yapılacaktır ?
 • Kamu idaremizde çalışan personele ait kesenek bilgilerinin “5510 sayılı Kanundan önce sigortalı olanlar” kapsamında bildirimi yapılması gerekirken sehven “5510 sayılı Kanundan sonra sigortalı olanlar” ile birlikte bildirimi yapılmıştır. Düzeltme işlemi nasıl yapılacaktır ?
 • SSK/BAĞ-KUR geçmişi olan 4/c kapsamındaki sigortalıların hizmetleri, emekli keseneğine esas aylığın tespitinde dikkate alınacak mı?
 • Sistemin kapalı olması sebebiyle bildirgenin yasal süresi içerisinde gönderilemediği durumlarda cezai uygulama yapılır mı?
 • İştirakçiliği bulunan ve şu an ücretsiz izinde olan 4/c kapsamındaki sigortalının genel sağlık sigortası primi nasıl ödenir?
 • Muvazzaf Askerlik görevi nedeniyle aylıksız izinli sayılan 4/c kapsamındaki sigortalının genel sağlık sigortası primi ödenir mi?
 • Kıdem aylığı nedir?
 • Kazanılmış hak aylığı nedir?
 • 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli sağlık personelinin kesenek bilgi sistemi girişlerinde neden bir önceki ay seçilmektedir?
 • İlk defa 4/c bendi kapsamında göreve başlayan bir sigortalının katsayı artışından doğan 14 günlük maaş farklarına ait primleri nasıl ödenecek?
 • Açıkta geçen sürelerin bildirimi nasıl yapılacak?
 • Belediyelerin Prim/Kesenek Borçlarına İlişkin Olarak İller Bankası Paylarından Kesinti Nasıl Yapılmaktadır?
 • 209 sayılı Kanunun ek- 3 üncü maddesi gereğince ödenen ek ödemelerden alınacak ilave primlerin sosyal güvenlik kurumuna bildirimi nasıl yapılacak?